Phú Đông Electric ™ | Ánh sáng tương lai

Cảm biến quang PTC/LST – MPE

605.000

Facebook
Email

Mô tả

Cảm biến quang PTC/LST – MPE

Cảm biến quang cho đèn Street Light.

Phú Đông Electric ™